Du är här

Vår historia

Lång erfarenhet ger goda perspektiv.

MTG Omsorg startades av de tre vännerna Meron, Daniel och Alex redan år 2006. Med flerårig erfarenhet från arbete inom vården i bagaget, hade de kommit till insikt i de ofta förekommande bristerna i grundtrygghet, samförstånd och samarbete som fanns hos de arbetsgivare de verkat för.

Frågor som ofta ventilerades vännerna emellan var bland annat:

  • Varför ska en kund behöva sitta i timmar och vänta på en assistent?
  • Varför upprättas inte scheman som fungerar för bägge parter?
  • Varför ska kunderna behöva byta assistenter så ofta?
  • Varför får jag ingen feedback på mina frågeställningar och förbättringsåtgärder?

Det som till sist var avgörande och gav kraft och energi till att starta bolaget MTG Omsorg var att flertalet kunder Meron, Daniel och Alex mötte i sin vardag påtagligt misstrivdes med sin vårdsituation och hur de behandlades inom stora verksamheter. Dessutom påtalade de hur bra det vore om någon startade samordning privat.

Vi tog reda på exakt vad kunderna saknade och svaret blev i första hand just trygghet, lyhördhet och trevligt personligt bemötande. Vi hade både kunskap, erfarenhet och den vilja som krävdes för att svara upp till dessa önskemål. Vi hade möjligheten att skapa en miljö som både vi, kunder och assistenter kunde trivas i.

Tack vare hårt arbete och mycket stöd från omgivningen, då inte minst från kunderna som trodde på oss, startade vi MTG Omsorg och lyckades skapa ett företag som i dag, även fast det växer, fortfarande präglas av en personlig kontakt, god service och bra villkor för alla.

Ödmjukhet och respektfullthet är självklart bärande principer för alla inom MTG Omsorg.