Du är här

Vår assistans

Bra hjälp kan betyda mycket. Någon att lita på betyder allt.

Det kanske viktigaste i en människas liv är att ha en meningsfull dag och att ha personer i sin omgivning som man kan lita på. De flesta kan själva styra sitt liv och påverka den situation de befinner sig i. Men i många fall där en person behöver en personlig assistent till sin hjälp, för att klara av sin vardag, är det för vissa instanser inte lika självklart att vi alla är olika individer, med olika behov. 
-Det tycker vi att det ska vara!

Hos oss på MTG Omsorg sätter vi stor prestige i att du som brukare själv får utse din assistent. Någon du har förtroende för och kan lita på, någon som alltid kommer på utsatt tid, någon som vet vem DU är.

Vill du i stället ha hjälp med att utse en personlig assistent går vi tillsammans igenom dina behov och sätter upp en kravprofil för en person som kan ge dig det bemötande och den respektfullhet som du behöver. Tillsammans utformar vi en plan med överenskomna mål som är viktiga för dig.

Vi erbjuder privat assistentsamordning på hög nivå och bedriver vår verksamhet med kunden i centrum. Vi sköter all samordning och personaladministration som behövs för bägge parter. Vi erbjuder bra kollektivavtal och en stimulerande arbetsmiljö för våra anställda.

Välkommen att skapa din egen vardag med MTG Omsorg.