Du är här

För kunder

Respektfullt bemötande är en självklarhet hos oss. Är du kund och funderar på att ge ditt förtroende till MTG Omsorg så kan vi lova att vi ger dig både förtroende och respektfullhet tillbaka.

Vi erbjuder

Vi sätter stor prestige i att våra kunder ska känna sig både trygga och individuellt bemötta. Därtill har vi både en effektiv och flexibel administration som skapar god service och korta beslutsvägar.

Tillgänglighet

Vi har journummer där du dygnet runt kan nå den ansvariga. Vi har arbetsför personal i beredskap dygnet runt, som kan infinna sig hos dig med kort varsel. På så sätt tillförsäkrar vi din assistansinsats.

Delaktighet

Vi lyssnar på dig och dina önskemål. Att vara lyhörd är en självklarhet för oss och en grundläggande princip för att vi ständigt ska kunna förbättra vår service gentemot dig. Du får alltid möjligheten att vara delaktig i beslut som rör dig och dina assistenter och därmed får du vara med och påverka ditt liv, din framtid och inte minst företagets utveckling på lång sikt.

Integritet

Varje människa har rätt att upprätthålla sin värdighet oavsett de yttre förhållandena. Integriteten är konstant och villkorslös. Respektfullt bemötande är en självklarhet för oss.

Administration

En effektiv och flexibel administration innebär korta beslutsvägar även för dig och dina frågor kan snabbt besvaras. Du kommer att ha fullt insyn i hur dina assistentpengar fördelas och att de går till det ändamål som de är ämnade för.