Du är här

Hemtjänst

Hemtjänst för oss betyder trygghet, service och samförstånd.

Ödmjukhet och respektfullhet är självklart bärande principer för alla på MTG Omsorg. Personalen inom MTG Omsorg har erforderlig utbildning inom vård och omsorg. Men vårt uppdrag begränsar sig inte endast till att städa och lämna mat till dig. Vi kommer för att se hur du mår, hur du har det och höra om hur din dag har varit. Vi bryr oss om vem du är.

Hos oss sätter vi stor prestige i att utföra våra tjänster till belåtenhet för kunden och anpassar våra tjänster helt utefter ditt vårdbehov. Vi binder heller inte fast oss vid fördefinierade mallar och regler, utan ställer självklart frågan: Hur länge vill du att vi stannar hos dig?

MTG Omsorg strävar också efter att erbjuda personal med viss språkkunskap om det är kundens önskemål. Vi har idag personal som, förutom svenska, talar arabiska, somaliska, kurdiska, persiska, polska, ryska, kinesiska, spanska, turkiska, hindi och bengali. 

MTG Omsorg erbjuder redan idag omvårdnads- och serviceinsatser till 42 geografiska områden. Har du redan hemtjänst idag eller är på väg att få – och ger ditt förtroende till oss – så hjälper vi dig med eventuellt byte och ansökan. Vi sätter stor prestige i att våra kunder ska känna sig både trygga och individuellt bemötta. Därtill har vi både en effektiv och flexibel administration som möjliggör god service och korta beslutsvägar.

Skapa din egen vardag med vår hemtjänstpersonal.