Du är här

Frågor & svar

Vad innebär LSS?

– LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag och innebär ett kompletterande stöd för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder.

Lagen gäller för personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd, samt för personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter t.ex en hjärnskada i vuxen ålder. Dessutom gäller den för personer som till följd av andra stora och varaktiga, fysiska eller psykiska funktionshinder – som uppenbart inte beror på normalt åldrande – har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd eller service.

Vad innebär LASS?

– Lagen om assistentersättning, LASS, innebär att personer med ett grundläggande hjälpbehov som överstiger 20 timmar/vecka, har rätt till assistansersättning. 

Kan ni hjälpa till med ansökan?

– Ja, vi hjälper till med ansökan, överklagan och är med dig under hela processen. Vi kan även bistå med juridisk hjälp, när och om det behövs. Vi gör en utredning och tar reda på vilka hjälpbehov du har. Utifrån resultatet utformar vi din ansökan för att du utan krångel ska kunna få den hjälp du är berättigad.

Hur många anställda har ni?

– Idag är vi ca 133 anställda, varav 4 tjänstemän, som jobbar på företaget.

Har ni telefonjour?

– Ja, vi har ett nummer som du kan ringa till dygnet runt och prata med en ansvarig.

Kan jag vara arbetsgivare och ni hjälper till med administrationen?

– Ja, Med den kompetens vi har så kan vi hjälpa dig så mycket som du anser att du behöver. Vi har ingen undre- eller övre gräns, utan vi diskuterar de olika alternativen som finns och planerar jobbet utifrån din önskan. Kostnaden för administrationen som vi tar ut, varierar från fall till fall, – just för att varje individ är unik och behöver personligt anpassade lösningar.

Kommer mina assistenter att erbjudas anställning hos er vid en eventuell övergång?

–Du bestämmer helt och hållet vem som ska jobba hos dig. Föreslår du egna assistenter kommer de automatisk att få anställningserbjudande från oss. Vi kan även hjälpa till med att hitta nya assistenter till dig som passar just din person och dina behov.

Kan min syster jobba hos mig?

– Ja, dina anhöriga kan jobba hos dig och samtidigt vara anställda hos oss. Generellt så anser vi att det är en fördel om anhöriga, som oftast har en bra insyn i brukarens liv, är med och jobbar/stöder den assistentberättigade.

Har ni kollektivavtal?

– Ja, vi har kollektivavtal med Vårdföretagarna.