Du är här

Avlösning & ledsagning

Avlösarservice

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av dig som har en funktionsnedsättning, istället för make, maka eller annan anhörig. Insatsen är individuellt utformad och du får stöd och hjälp med dina dagliga personliga behov, som till exempel hygien, förflyttning, på- och avklädning samt hjälp vid måltider. Insatsen ges oftast i hemmet, beroende på ditt beslut, och finns tillgänglig både dagar, kvällar, nätter och helger. Du kan få avlösarservice både regelbundet och vid akuta behov. Vårt mål är att leverera professionell avlösarservice på dina villkor och att du ska ha stort inflytande över den personal som följer dig. Det betyder såväl språkligt, kulturellt som personligt. Givetvis har alla våra avlösare precis som våra andra anställda rätt till kollektivavtalade försäkringar, avtalsenlig individuell lön och friskvård.

Ledsagning

Du som har funktionsnedsättning kan få ledsagning för att delta i fritids- och kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad. MTG utför ledsagning för vuxna under lagen om valfrihet och kan ta emot samtliga som är berättigade inom Stockholms stad. Kontakta oss om du vill veta mer eller har frågor om ledsagning, när du väl bestämt dig om vi passar som din utförare kan du lätt välja oss genom att kontakta er handläggare i stadsdelsförvaltningen. Vårt mål är att leverera ledsagning på dina villkor och att du skall ha stort inflytande över den personal som följer dig. Det betyder såväl språkligt, kulturellt som personligt. Givetvis har alla våra ledsagare precis som våra andra anställda rätt till kollektivavtalade försäkringar, avtalsenlig individuell lön och friskvård.