Frågor och svar om covid-19

Vi följer utvecklingen av covid-19 (coronaviruset) i Sverige och myndigheternas rekommendationer och uppdaterar våra direktiv utifrån det. 

På vår informationsportal sammanfattar och uppdaterar vi löpande frågor och svar som berör covid-19 och personlig assistans.

Personlig assistans

Det kanske viktigaste i en människas liv är att ha en meningsfull dag och att ha personer i sin omgivning som man kan lita på. De flesta kan själva styra sitt liv och påverka den situation de befinner sig i. Men i många fall där en person behöver en personlig assistent till sin hjälp för att klara av sin vardag, är det för vissa instanser inte lika självklart att vi alla är olika individer, med olika behov. 

Avlösning & ledsagning

Vårt mål är att leverera avlösning och ledsagning på dina villkor och att du ska ha stort inflytande över den personal som följer dig. Det betyder såväl språkligt, kulturellt som personligt. Givetvis har alla våra avlösare och ledsagare precis som våra andra anställda rätt till kollektivavtalade försäkringar, avtalsenlig individuell lön och friskvård.

Hemtjänst

Ödmjukhet och respektfullhet är självklart bärande principer för alla på MTG Omsorg. Personalen inom MTG Omsorg har erforderlig utbildning inom vård och omsorg. Men vårt uppdrag begränsar sig inte endast till att städa och lämna mat till dig. Vi kommer för att se hur du mår, hur du har det och höra om hur din dag har varit. Vi bryr oss om vem du är.

MTG Omsorg

Vi erbjuder personlig assistans, hemtjänst, avlösning och ledsagning. Dessutom ser vi till just ditt behov. Vi bedriver privat assistentsamordning på hög nivå och hjälper dig med din dagliga tillsyn, men vem ska då ta hand om farmor, städa och tvätta?

– Vi förstås!